Optimizacija resursa
Optimizacija resursa
EVIDENCIJA O LEKARIMA, TEHNICARIMA, MATERIJALU I PRIHODIMA
Online zakazivanje
Online zakazivanje
Online zakazivanje i upravljanje vremenom ordinacija
E karton
E karton
Svaki pacijent dobija svoj elektronski medicinski karton sa istorijom bolesti

Želite jasnu evidenciju o rezervisanim i slobdnim terminima u svakom momentu

Hoćete da znate stepen zauzetosti – iskorišćenja ordinacija i zauzetosti zaposlenog osoblja

Nedostaje Vam da znate koliko je pacijenata bilo u određenom periodu, u kojoj ordinaciji, po kom osnovu i koliko su se zadržali

Želeli bi da pacijenti dobijaju automatska obaveštenja i podsetnike na zakazane termine

Treba treba Vam sistem za podsećanje pacijenata na redovne kontrole ili kontrolne analize

Nophodan Vam je eleketronski medicinski karton za svakog pojedinačnog pacijenta

Evidencija o prihodima i rashodima je nešto što bi Vam omogućilo lakše upravljenje investicijama

SMS poruke koje bi automatski obaveštavale pacijente o promenama

Izveštaji o pacijentima, ordinacijama, tretmanima, terminima, prihodima, rashodima i još mnogi izveštaji su bi Vam olakšali poslovanje

Veći prihod / Manje troškove

Bolje upravljanje opremom i materijalom

Bolju komunikaciju sa zaposlenima

Lakše evidentiranje rezervacija termina

Bolju komunikaciju sa pacijentima

Bolju evidenciju o pacijentima

Elektronska evidencija:

 • Radnog vremena, ordinacija, osoblja, materijala i opreme
 • Rezervacija, slobodnih termina, zauzetosti kapaciteta

Elektronski medicinski karton:

 • Uvek ažuran karton,
 • Unos podataka o pregledima i intervencijama, dijagnozama i terapijama i mogućnost pristupa putem telefona, kompjutera, tableta
 • Notifikacije o zakazanim terminima, kontrolsnim pregledima ili kontrolnim analizama

Beleženje prihoda i troškova:

 • Prihoda, po ordinaciji, lekaru, smeni, tretmanu
 • Troškova, po vrstama, ordinacijama i vremenskim intervalima
 • Lekara, odrađenih pregleda i intervencija i podaci o mesečnom angažovanju

Različite vrste izveštaja o:

 • Prihodima, rashodima, ordinacijama, osoblju, pregledima, intervencijama, utrošenom materijalu i korišćenoj opremi i sve to po svim mogućim fileterima, po potrebi.

Prikaz kapaciteta u realnom vremenu

 • Prikaz u realnom vremenu svih zauzetih kapacteta u okviru kalendara po satima, danima, sedmici i mesecu

SMS Obaveštavanje pacijenata:

 • Svaki pacijent će dan pre tretmana primiti poruku o zakazanom terminu, vremenu trajanja, broju ordinacije i imenu osoblja.

NAŠA PRIČA

Klijenti, kupci, svi oni kojima se pruža usluga ili prodaje proizvod žele da se osećaju ispoštovanim, uvaženim, da osete da firma brine o njima. Suprotno tome veoma često u čekaonicama ili hodniima vidimo pcijente, kupce medicinski usluga kako čekaju da budu usluženi, svi oni imaju svoje obaveze, mesta na kojima bi radije bilo nego da u čekaonici čekaju da ih neko prozove. ti isti pacijenti žele da lekar bude na vreme upoznat sa istorijom bolesti, da bude pripremljen za razgovor i za pregled, očekuju najviši nivo usluge. Očekuju da nakon pregleda ostane zabeležen trag da su bili da imaju informaciju o stanju, dijagnozi, terapiji, datumu kontrolnog pregleda ili analize. Žele da na kontrolni pregled ili analizu budu napomenuti na neki način jer u vremenu u kome živimo imamo mnogo obaveza pa zaboravljamo.

Softversko rešenje Klinika.biz omogućuje zdravstvenoj ustanovi elektronsko zakazivanje i upravljanje terminima, upravljanje resursima, lekarima, osobljem, materijalom, sredstvima, uređajima. omogućava SMS obaveštenja pacijenata o zakazanom pregledu, konrolnom terminu, o rezulatima analize. Svaki pacijent dobija mogućnost da na napem serveru ima svoj lični elektronski zdravstveni karton koji može u slučaju nepredviđenih okolnosti uvek proslediti lekaru koji želi da izvrši pregled. Ove i još mnoge druge opcije su razvijene sa partnerskim institucijama u oblasti zdravstvenih usluga kako bi njihov radi bio kvaietniji a pacijenti zadovoljni.

KLINIKA

Za sve i još mnogo toga nudimo vam rešenje – Menadžment informacioni sistem

NAS TIM

Armin Mujković

Armin Mujković

Programmer
Mersudin Plojović

Mersudin Plojović

Programmer
Mirza Ramović

Mirza Ramović

Programmer
Irfan Catovic

Irfan Catovic

Programmer
Semsudin Plojović

Semsudin Plojović

Project Manager